X
Dodawanie obiektów odbywa się
poprzez serwis główny Infoturystyka.pl Aby dodać obiekt przejdź dalej Dalej
Bazę noclegową dostarcza Serwis

Głazowisko Fuledzki Róg

Fuleda, woj. warmińsko - mazurskie
Przed 1990 rokiem samodzielny rezerwat, obecnie część rezerwatu Jezioro Dobskie.

 

Na półwyspie Fuledzki Róg utworzono rezerwat przyrody ożywionej, w którym chroniony jest naturalny krajobraz polodowcowy.

Na terenie ok.40ha na półwyspie znajduje się głazowisko będące reliktem epoki lodowcowej. Kilka tysięcy głazów zostało tu przyniesionych przez lodowiec z terenów nadbałtyckich i Skandynawii. 

Ogromne głazowisko tworzy około 6 tys. kamieni różnej wielkości,  porośniętych unikatowymi roślinami. Największy z nich ma 9,3 m długości i 2 m wysokości.

Na półwyspie odkryto również 54 kurhany i 32 groby skrzynkowe pochodzące z wczesnej epoki żelaza (około 650-400 p.n.e.).

Spotyka się tu stada żurawi.