Polecane

Obiekty dnia

Wyjatek w pliku: /home/studione/domains/mazurynoclegi.pl/public_html/engine/main_model.php, linia: 85
Blad skladni: SELECT o.id, o.nazwa, o.ulica, o.ulica_nr, o.kod_pocztowy, o.poczta, o.miasto, o.tel_stac, o.tel_kom, o.typ_konta, oo.urls, oo.images, oo.description, m.city_seo, m.id city_id, a.nazwa alias FROM obiekty o LEFT JOIN obiekty_opis oo ON o.id = oo.id_obiektu LEFT JOIN aliasy a ON o.id = a.id_uzytkownika LEFT JOIN miasta m ON o.miasto1 = m.id WHERE o.status > 0 AND o.typ_konta IN (1, 2, 3) AND ( o.miasto1 IN (1501,1509,1920,1930,1936,1939,1945,1946,1947,1950,1951,1952,1954,1955,1956,1957,1958,1961,1963,1964,1967,1968,1969,1974,1979,1983,1984,1985,1986,1990,1994,1995,1998,2002,2004,2005,2008,2632,2676,2678,2679,2680,2717,2720,2768,2792,2806,2811,2946,2975,2998,3393) OR o.miasto2 IN (1501,1509,1920,1930,1936,1939,1945,1946,1947,1950,1951,1952,1954,1955,1956,1957,1958,1961,1963,1964,1967,1968,1969,1974,1979,1983,1984,1985,1986,1990,1994,1995,1998,2002,2004,2005,2008,2632,2676,2678,2679,2680,2717,2720,2768,2792,2806,2811,2946,2975,2998,3393) OR o.miasto3 IN (1501,1509,1920,1930,1936,1939,1945,1946,1947,1950,1951,1952,1954,1955,1956,1957,1958,1961,1963,1964,1967,1968,1969,1974,1979,1983,1984,1985,1986,1990,1994,1995,1998,2002,2004,2005,2008,2632,2676,2678,2679,2680,2717,2720,2768,2792,2806,2811,2946,2975,2998,3393) ) GROUP BY o.id ORDER BY RAND()
Wyjatek w pliku: /home/studione/domains/mazurynoclegi.pl/public_html/engine/driver/mysql.php, linia: 67
Blad skladni: SELECT o.id, o.nazwa, o.ulica, o.ulica_nr, o.kod_pocztowy, o.poczta, o.miasto, o.tel_stac, o.tel_kom, o.typ_konta, oo.urls, oo.images, oo.description, m.city_seo, m.id city_id, a.nazwa alias FROM obiekty o LEFT JOIN obiekty_opis oo ON o.id = oo.id_obiektu LEFT JOIN aliasy a ON o.id = a.id_uzytkownika LEFT JOIN miasta m ON o.miasto1 = m.id WHERE o.status > 0 AND o.typ_konta IN (1, 2, 3) AND ( o.miasto1 IN (1501,1509,1920,1930,1936,1939,1945,1946,1947,1950,1951,1952,1954,1955,1956,1957,1958,1961,1963,1964,1967,1968,1969,1974,1979,1983,1984,1985,1986,1990,1994,1995,1998,2002,2004,2005,2008,2632,2676,2678,2679,2680,2717,2720,2768,2792,2806,2811,2946,2975,2998,3393) OR o.miasto2 IN (1501,1509,1920,1930,1936,1939,1945,1946,1947,1950,1951,1952,1954,1955,1956,1957,1958,1961,1963,1964,1967,1968,1969,1974,1979,1983,1984,1985,1986,1990,1994,1995,1998,2002,2004,2005,2008,2632,2676,2678,2679,2680,2717,2720,2768,2792,2806,2811,2946,2975,2998,3393) OR o.miasto3 IN (1501,1509,1920,1930,1936,1939,1945,1946,1947,1950,1951,1952,1954,1955,1956,1957,1958,1961,1963,1964,1967,1968,1969,1974,1979,1983,1984,1985,1986,1990,1994,1995,1998,2002,2004,2005,2008,2632,2676,2678,2679,2680,2717,2720,2768,2792,2806,2811,2946,2975,2998,3393) ) GROUP BY o.id ORDER BY RAND()